93 816 84 38 info@grupogesman.com

Facility Management

FACILITY SERVICES > Consergeria i control d’accessos

Consergeria i control d’accessos

Grupo GESMAN li ofereix serveis de consergeria a mida de les necessitats del seu edifici, comunitat o urbanització.

Tots els nostres conserges són minuciosament seleccionats per oferir als clients la garantia de qualitat de servei i de professionalitat.

Els serveis que oferim en aquest camp són:

Consergeria tradicional, Consergeria-Controlador, Controladors de Pàrquings o Garatges, i suplències puntuals d’estiu i vacances.

Oferim consergeria i control d’accessos 24 hores, a temps parcial, caps de setmana o segons les necessitats de cada client.

 

Per a la comunitat de propietaris:

 • Posem a disposició de la comunitat d’un operari de confiança totalment format.
 • Màxima flexibilitat d’horaris i calendari dels serveis prestats.
 • Suplències garantides en cas d’absència.
 • Manteniment de les instal·lacions de la finca (neteja, piscina, jardí, etc.).
 • Compliment de la normativa de la finca.
 • Operaris degudament uniformats.
 • Assegurança de responsabilitat civil.

Per a l’administració de finques:

 • Li permet oferir un servei de qualitat a les finques que administra.
 • Configuració dels serveis a mida i personalitzats per a la comunitat de propietaris.
 • La gestió laboral del personal es delega a GG.
 • Control precís de costos.

Els nostres conserges realitzen les següents funcions:

 • Revisió dels elements (enllumenat, panys, etc.), ajustos i manteniments dels mateixos amb els seus corresponents rondes de control.
 • Posada en marxa i parada d’equips.
 • Atenció i gestió de visites i proveïdors així com anotacions d’avisos.
 • Recollida i repartiment de correspondència.
 • Controlar les persones alienes a la comunitat o empresa que entren en la mateixa.
 • Recollida i retirada d’escombraries.
 • Informar i supervisar els serveis contractats per l’empresa o comunitat.
 • Control d’alarmes produïdes durant el servei.
 • Neteja de portals i escales.
 • Treballs de jardineria en cas de ser requerit.
 • Tasques de manteniment preventiu (canvi de bombetes i fluorescents)

La formació dels nostres conserges es basa en:

 • La preparació en control d’accessos, recepció i informació de visites a l’empresa o comunitat, primers auxilis, prevenció i extinció d’incendis i manteniment preventiu d’instal·lacions.
 • El maneig de la central d’incendis, quadres de monòxid de carboni, grups de pressió, extintors i portes automàtiques.
 • Que els nostres porters tinguin la formació necessària per desenvolupar no solament les funcions de consergeria sinó també de neteja manteniment de jardí piscines i recollida d’escombraries.
 • Potenciar la bona presència, la màxima educació i discreció.

Com a empresa de serveis auxiliars a les comunitats de propietaris oferim uns avantatges que és impossible aconseguir si la comunitat té el seu propi personal.

T. 93 816 84 38
info@grupogesman.com

Rbla. Països Catalans 18, nave 48
Polígono Industrial Torrent de Sta. Magdalena
08800 - Vilanova i la Geltrú (Barcelona)