93 816 84 38 info@grupogesman.com

Facility Management

FACILITY SERVICES > CONTROL DE PLAGUES

Control de plagues

La base fonamental quan ens enfrontem a les 3D (desinfecció, desinsectació i / o desratització) és analitzar la naturalesa del problema i establir un pla d’actuació.

Els nostres tècnics, elaboraran un informe en què s’avaluaran les causes, s’establiran els paràmetres a seguir i el pla de xoc i manteniment, si fos necessari, tenint en compte el menor impacte mediambiental i l’èxit dels objectius establerts.

El nostre compromís amb el Medi Ambient fa que respectem al màxim totes les Normatives, Lleis i Reglamentació per a la protecció del mateix en l’execució del Control de plagues en tots els seus àmbits, des de l’emmagatzematge de materials, utilització i aplicació dels mateixos per qualsevol de els tractaments a executar, fins al reciclatge, enviament a abocadors autoritzats o devolució als fabricants dels envasos si escau.

La nostra àrea de Control de Plagues li estudiarà sense cap compromís un pressupost ajustat a les seves necessitats.

T. 93 816 84 38
info@grupogesman.com

Rbla. Països Catalans 18, nave 48
Polígono Industrial Torrent de Sta. Magdalena
08800 - Vilanova i la Geltrú (Barcelona)