93 816 84 38 info@grupogesman.com

Facility Management

EMPRESA > Model de gestió

Model de gestió

El nostre model de gestió està orientat cap a l’eficiència, entesa com optimització de la qualitat amb el menor cost per al client.

Els nostres processos estan dissenyats dins d’un model de gestió integrat de qualitat, medi ambient i prevenció de riscos laborals.

Els principis que orienten el nostre model de gestió són:

 • Perseguir la millora contínua en tots els nivells corporatius, fent de la qualitat, el medi ambient i la prevenció de riscos laborals un element bàsic de la cultura corporativa.
 • Desenvolupar els processos dels serveis aplicant els següents principis bàsics
 • Compliment de requisits legals i reglamentaris
 • Prevenció de la contaminació
 • Avaluació i minimització dels riscos potencials
 • Eficiència per satisfer les expectatives dels nostres clients.
  Establir accions orientades a la prevenció i no només a la detecció de problemes, per disminuir les no-conformitats i reduir els costos de no-qualitat.
 • Mantenir contacte permanent amb els nostres clients, a fi de poder col·laborar en la millora contínua del servei i avaluar el seu grau de satisfacció amb el nostre servei.
 • Fonamentar i promoure la nostra cultura de servei en el coneixement del client, la proximitat, la flexibilitat, i la transparència.
 • Aprofitar totes les innovacions que ens permetin aconseguir les oportunitats que ofereix el mercat.
 • Donar suport, motivar, implicar i responsabilitzar als nostres empleats en el compliment dels nostres objectius.
 • Promoure el benestar físic, mental i social dels treballadors en totes les activitats del grup per garantir el més alt nivell de protecció de la seguretat i les persones en el seu treball.

T. 93 816 84 38
info@grupogesman.com

Rbla. Països Catalans 18, nave 48
Polígono Industrial Torrent de Sta. Magdalena
08800 - Vilanova i la Geltrú (Barcelona)