93 816 84 38 info@grupogesman.com

Facility Management

Normativa > Responsabilitat Social (RSC)
Responsabilitat Social (RSC)

Entenem que la nostra sostenibilitat com a empresa depèn del nostre encaix en l’entorn. Per això, actuem pensant en l’entorn ambiental i en les persones. Amb aquestes premisses, la nostra política de RSC I compromís social se sustenta en:

LES PERSONES

En un sector intensiu en mà d’obra, cobra especial rellevància la responsabilitat cap als nostres empleats, amb els quals es crea un vincle de familiaritat i sentit de pertinença. En aquest sentit, la nostra política compta amb:

  • Codi de conducta professional, inspirat en els principis d’integritat, excel·lència i respecte a les persones.
  • Pla d’Igualtat, que garanteix les mateixes oportunitats salarials i de promoció a dones i homes.
  • Pla d’integració laboral. Fem servir i formem a persones amb discapacitat per facilitar la seva integració social i la seva incorporació a la vida laboral.

El medi ambient

Conscients de la seva responsabilitat amb l’entorn, hem desenvolupat una política mediambiental orientada a:

  • Fomentar el consum responsable d’aigua, energia i paper.
  • Reciclar i separar residus.
  • Utilitzar productes no agressius amb el medi ambient.

La sostenibilitat

Volem assegurar el futur de la nostra empresa i els llocs de treball dels nostres empleats a través de l’èxit econòmic. Així, la nostra gestió té vocació de llarg termini i, en línia amb els nostres valors, està orientada cap a:

  • La solidesa financera.
  • La qualitat.
  • La innovació i la millora contínua.

L’acció social

Més enllà dels elements anteriors, Grupo GESMAN, com a part de la societat, és sensible a les necessitats dels més desfavorits. Per això, col·labora amb fundacions i ONG mitjançant patrocinis i donacions.

T. 93 816 84 38
info@grupogesman.com

Rbla. Països Catalans 18, nave 48
Polígono Industrial Torrent de Sta. Magdalena
08800 - Vilanova i la Geltrú (Barcelona)