93 816 84 38 info@grupogesman.com

Facility Management

EMPRESA > FILOSOFIA

Filosofia

La Missió de Grupo Gesman és alliberar als nostres clients d’aquells serveis necessaris per al funcionament dels seus edificis i de les seves activitats de suport que no són la part central del seu negoci.

La nostra Visió és una companyia de referència en Facility Services, reconeguda per la seva eficiència, qualitat de servei i innovació.

Els valors de Grupo Gesman es basen en:

La Confiança. Considerem que la confiança és bàsica en les relacions empresarials. Per això busquem establir relacions de confiança entre els nostres treballadors, proveïdors i partners, i actuant com a equip. Intentem dia a dia aconseguir amb els nostres empleats vincles de familiaritat i sentit de pertinença. I, per descomptat treballem contínuament per guanyar-nos la confiança dels nostres clients.

Qualitat. La nostra aposta passa per aconseguir coses ben fetes i per això, perseguim la qualitat en totes les fases del servei.

Innovació i millora contínua. No entenem la qualitat com un concepte estàtic, sinó com quelcom dinàmic que cal perseguir en un procés de millora contínua.

Responsabilitat social corporativa. Entenem que la nostra sostenibilitat com a empresa depèn del nostre encaix en l’entorn. Per això, actuem pensant en l’entorn i en les persones.

Aplicant aquests valors és l’única forma d’aconseguir l’excel·lència.

T. 93 816 84 38
info@grupogesman.com

Rbla. Països Catalans 18, nave 48
Polígono Industrial Torrent de Sta. Magdalena
08800 - Vilanova i la Geltrú (Barcelona)