93 816 84 38 info@grupogesman.com

Facility Management

SERVEIS TÈCNICS > MANTENIMENT D’EDIFICIS

Manteniment d’edificis

Grupo GESMAN posa a disposició aquells serveis que són indispensables per al funcionament diari de la seva empresa o negoci, buscant sempre la major efectivitat i rendiment al menor cost possible.

Cobrim les necessitats d’empreses en les seves instal·lacions que requereixen d’una sèrie de serveis per al bon funcionament d’aquests centres de treball o negocis, sempre oferint un servei personalitzat.

Oferim un servei integral de manteniment d’instal·lacions i edificis:

Manteniment preventiu, plans de manteniment, revisió preventiva d’equips i instal·lacions; amb l’objecte de reduir costos, prevenir avaries i allargar la vida de les instal·lacions.

Portem a terme la gestió tècnica, legal i normativa de la instal·lació, amb implantació dels llibres de registre obligatoris o, si escau, l’actualització dels mateixos per tècnic competent.

Apliquem criteris de reducció i optimització dels costos d’energia i consums de les seves instal·lacions.

Realitzem manteniments correctius, atenem incidències, urgències, avaries en general i afrontem qualsevol problema en les seves instal·lacions que perjudiqui el normal funcionament de la seva activitat o el seu negoci.

 

Grupo GESMAN realitza en tot tipus d’instal·lacions serveis de manteniment de:

 

  • Climatització
  • Electricitat
  • Dades i telecomunicacions.
  • Contraincendis
  • Calefacció
  • Energies renovables tèrmica i fotovoltaica
  • Protecció Contra Incendis
  • Fontaneria i Sanejament

T. 93 816 84 38
info@grupogesman.com

Rbla. Països Catalans 18, nave 48
Polígono Industrial Torrent de Sta. Magdalena
08800 - Vilanova i la Geltrú (Barcelona)