93 816 84 38 info@grupogesman.com

Facility Management

Política de Privacitat

Responsable                     GESMAN FACILITY SERVICES, S.L.

NIF: B67187211

Rbla. Països Catalans, nº 18 Nau 48 – 08800 – Vilanova i la Geltrú – BARCELONA

Telèfon: 93 816 84 38

Email: info@grupogesman.com

Finalitat                           Comercialització i ofertes relatives alimentaris.

Legitimació                    Consentiment de l’Usuari.

Destinataris                   No realitzem cessions de les seves dades a terceres persones ni entitats.

Drets                              L’usuari pot exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició, limitació del tractament, portabilitat de dades i a no ser objecte de decisions individualitzades, així com retirar el consentiment prestat o reclamar davant l’Autoritat de Control.

 

 

Informació addicional

L’usuari pot trobar informació detallada sobre la nostra política de privacitat en la nostra pàgina web: https://grupogesman.com/politica-de-privacitat/

En el tractament de les dades de caràcter personal dels seus Usuaris, el Responsable compleix en tot moment amb la legislació vigent a Espanya i en concret, amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia de Drets Digitals del 6 desembre de  2018 (LOPDGDD)  i amb el Reglament UE 2016/679 de parlament europeu i de l’consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (RGPD).

El responsable només tracta les dades personals obtingudes dels formularis voluntàriament omplerts pels Usuaris baixos els principis de licitud, lleialtat i transparència, limitació de la finalitat, minimització de dades, exactitud, limitació del termini de conservació, integritat i confidencialitat i responsabilitat proactiva.

 

 

IDENTITAT I DADES DE CONTACTE DEL RESPONSABLE

GESMAN FACILITY SERVICES, S.L., NIF: B67187211, Rbla. Països Catalans, nº 18 Nau 48 – 08800 – Vilanova i la Geltrú – BARCELONA, Telèfon: 93 816 84 38, Email: info@grupogesman.com, inscrit al Registre Mercantil de Barcelona, Tom xxx, Foli xxx, Full xxx, inscripció 7a, Epígraf:1-6121,  (en endavant “el responsable”),

L’usuari pot contactar amb el Responsable a la següent adreça de correu electrònic info@grupogesman.com i mitjançant correu postal a l’adreça del Responsable.

 

 

CATEGORIES DE DADES, FINALITAT DEL TRACTAMENT I BASE JURÍDICA DEL MATEIX

El Responsable tracta les següents categories de dades dels Usuaris:

Dades de contacte: nom, adreça postal, adreça de correu electrònic, telèfon.

Dades econòmiques: Nombre de targeta de crèdit.

Preferències: informació que l’usuari faciliti sobre les seves preferències, per exemple, el tipus de productes adquirits per l’Usuari.

Ús de la web i de les comunicacions: com utilitza la nostra web així com la informació recollida per mitjà de cookies que l’usuari pot consultar a la nostra Política sobre determinades cookies poden afectar la privacitat de l’Usuari al permetre relacionar el seu contingut amb eterminades dades de caràcter personal, inclosos els seus gustos i preferències.

El Responsable tracta exclusivament les dades personals facilitades per l’Usuari i no tracta categories especials de dades personals. La finalitat principal per la qual tractem la informació de l’Usuari és proporcionar els serveis expressament sol·licitats per l’Usuari (comercialització i ofertes relatives a productes d’alimentació).

El Responsable tracta les dades dels usuaris amb els següents fins:

Prestació de serveis expressament sol·licitats per l’Usuari, així com per gestionar els seus pagaments i comandes;

Prestar serveis de suport i suport als Usuaris, notificar qüestions de servei o compte (per exemple, restablir la contrasenya, avisar de conducta impròpia i, si cal, informar de la suspensió o supressió del compte de l’Usuari);

Realització d’activitats comercials, operatives i estadístiques. No es prendran decisions automatitzades en base a aquest perfil.

Assessorament i remissió de butlletins informatius i altres comunicacions comercials per correu electrònic sobre el Responsable i la venda de productes alimentaris. L’Usuari podrà indicar la seva oposició a la recepció de tal butlletí en qualsevol moment. L’Usuari consenteix expressament rebre aquests missatges de correu electrònic, encara que podran donar-se de baixa

  • a l’enllaç especificat en qualsevol comunicació que s’enviï per correu electrònic,
  • enviant un correu electrònic a info@grupogesman.com.

Tanmateix, això no suposarà la baixa de determinades comunicacions de caràcter no comercial, com els missatges relatius al seu compte.

La base jurídica per al tractament de les dades dels usuaris per part del Responsable és el consentiment de l’Usuari (art 6.1 a) RGPD i LOPDGDD). Subsidiàriament, el Responsable podrà tractar les dades de l’Usuari sobre la base jurídica de l’interès legítim amb fins de màrqueting directa.