93 816 84 38 info@grupogesman.com

Facility Management

Normativa > Política Mediambiental

Medi Ambient

Grupo GESMAN basa els seus objectius en un Sistema Integral de Gestió Ambiental, de qualitat i de prevenció de riscos laborals que permeti a l’empresa assolir el lideratge en el seu àmbit d’actuació, garantir la seva competitivitat, potenciar la seva imatge en el mercat i millorar els seus resultats de negoci.

Per això, i conscients del compromís adquirit en el desenvolupament de les activitats professionals, totes les nostres polítiques i plans estratègics són reflex dels nostres valors corporatius:

 • Satisfacció dels clients a través d’un treball de qualitat, involucrant-nos en la recerca de solucions i oferint un servei flexible segons les demandes dels nostres clients.
 • Formar en integrar tots els membres de l’empresa en la cultura de la qualitat, medi ambient i prevenció de riscos laborals, mitjançant el compromís i implicació de cada persona en la millora dels processos de producció.
 • Millora contínua gràcies a la integració de les diferents àrees de negoci, tant en la gestió com en la prestació dels serveis, podent donar una resposta global i de qualitat a les necessitats del client.
 • Respecte al Medi Ambient i compromís en la conservació de l’entorn i la prevenció de la contaminació.

Aquests valors els fonamentem en els següents pilars bàsics:

 • Escoltar als nostres clients, per conèixer les seves necessitats i millorar les seves expectatives.
 • Implementar mètodes i processos de treball clars i eficaços.
 • Seleccionar, implicar i formar el personal, per a la gestió òptima del servei.
 • Promoure la cultura i sensibilització ambiental de tot el nostre personal.
 • Complir amb els requisits dels nostres clients, de la legislació i reglamentació mediambiental, així com amb altres requisits legals.
 • Establir i revisar els objectius de l’empresa i consolidar l’activitat comercial per consolidar la política d’expansió de l’empresa.
 • Integrar en la planificació de tots els serveis la conservació de l’entorn, reduint en el possible l’impacte ambiental de les nostres activitats.
 • Utilitzar, de manera racional, els recursos materials.
 • Fomentar l’estalvi d’energia en els treballs o serveis que es realitzin.
 • Reduir la generació de residus, així com, disposar o tractar d’acord amb les reglamentacions vigents.
 • Implicar les empreses col·laboradores i proveïdors la comprensió i acceptació de la nostra política.
 • Aconseguir la implicació i motivació de totes les persones que conformen GG, mitjançant la capacitació professional.

T. 93 816 84 38
info@grupogesman.com

Rbla. Països Catalans 18, nave 48
Polígono Industrial Torrent de Sta. Magdalena
08800 - Vilanova i la Geltrú (Barcelona)