93 816 84 38 info@grupogesman.com

Facility Management

SERVEIS TÈCNICS > Gas, aigua i electricitat

Gas, aigua i electricitat

INSTAL·LACIONS DE GAS NATURAL

 • Instal·lacions en edificis.
 • Instal·lacions individuals en habitatges i locals comercials.
 • Instal·lacions industrials.

 

INSTAL·LACIONS DE GLP

 • Instal·lacions d’ampolles de GLP en bateria per a ús domèstic, comercial i industrial.
 • Instal·lacions de dipòsits per a comunitats o industrial.
 • Adequació a la normativa vigent d’instal·lacions.
 • Tramitació de documentació per a l’alta de subministrament amb les Cia. corresponent
 • Realització dels butlletins que exigeix la DIRECCIÓ GENERAL D’ENERGIA I MINES certificant i garantint les instal·lacions per un període de 5 anys.

 

Instal·lacions d’aigua

La qualitat de l’aigua a l’habitatge, especialment per a consum humà, és una prioritat. Per a això, la normativa vigent exigeix ??que la instal·lació compleixi uns requisits de salubritat. En primer lloc, la dimensió de la instal·lació ha d’estar d’acord amb el cabal i pressió de la mateixa, Per això és necessari un equip de professionals que sàpiguen dimensionar les instal·lacions. Pel que fa als materials, les canonades i accessoris no han de presentar concentracions de substàncies nocives que excedeixin els valors permesos. Aquests valors es recullen en el Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, que estableix la necessitat que l’aigua de consum humà sigui «salubre i neta».

Entre els nostres serveis oferim:

 • Instal·lació de muntants d’aigua i reparació dels mateixos.
 • Canvi de bateries a comunitats de veïns.
 • Instal·lacions en habitatges i industrials.

 

Instal·lacions elèctriques

Realitzem tot tipus d’instal·lacions elèctriques tant a nivell industrial, com domèstic, i en comunitats de propietaris.
Rehabilitació d’instal·lacions comunitàries o en habitatges.

 • Centralització de comptadors.
 • Il·luminació de naus i comunitats.
 • Legalització d’instal·lacions.

T. 93 816 84 38
info@grupogesman.com

Rbla. Països Catalans 18, nave 48
Polígono Industrial Torrent de Sta. Magdalena
08800 - Vilanova i la Geltrú (Barcelona)