93 816 84 38 info@grupogesman.com

Facility Management

Normativa > Prevenció de Riscos Laborals
Prevenció de Riscos Laborals

Grupo GESMAN és una organització compromesa amb la vigilància i control de riscos laborals pel que ha dissenyat i implantat un sistema de gestió per a complir amb la normativa actual i tenir cura dels seus treballadors, per això ens comprometem a:

  • Complir els preceptes establerts en les lleis i reglaments d’aplicació.
  • Organitzar la gestió de la prevenció de riscos laborals.
  • Assignar els recursos suficients per al desenvolupament d’activitats preventives.
  • Crear una cultura positiva en matèria de Prevenció de Riscos Laborals.
  • Analitzar i triar els procediments i tècniques de treball, així com els materials que no generin risc als treballadors.
  • Adequar la formació teòrica i pràctica al treballador així com provisió dels recursos necessaris per al desenvolupament de l’activitat preventiva.
  • Garantia de la informació a tots els treballadors i la seva participació en la millora contínua de la prevenció de riscos.

T. 93 816 84 38
info@grupogesman.com

Rbla. Països Catalans 18, nave 48
Polígono Industrial Torrent de Sta. Magdalena
08800 - Vilanova i la Geltrú (Barcelona)